Wiadomość została wysłana pomyślnie

Wystapił problem z wysłaniem wiadomości

Zamknij
Trwa wysyłanie wiadomości ...
(+48) 886 577 666
Koszyk jest pusty
  •  
  •  

Ochrona Środowiska

KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Informujemy Państwa, że w związku z  ustawą z dn. 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495) firma EVO Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot wprowadzający i zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny pod numerem rejestrowym E0021442WBW

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223 poz. 1465) oraz wynikającymi z niej obowiązkami po stronie wprowadzającego oraz sprzedawcy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przekazujemy informację iż koszt gospodarowania odpadami (KGO) zużytego sprzętu zawarty jest w cenie każdego produktu.

Od 1 stycznia 2009 r. koszt gospodarowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest uwidoczniony przy opisie każdego podlegającego ustawie w tej kwestii produktu w internetowym systemie sprzedaży . Realizując obowiązki sprzedawcy sprzętu będziemy przekazywali Państwu odpowiednie informacje dotyczące kosztów gospodarowania odpadami otrzymane od naszych dostawców.

Koszty gospodarowania odpadami są umieszczone przy opisach produktów tylko dla grup wymaganych przez ustawę o zużytym sprzęcie eklektycznym i elektronicznym. Nie podajemy KGO dla sprzętu informatycznego należącego do grupy 3 (sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny) oraz grupy 9 (przyrządy do nadzoru i kontroli) sklasyfikowanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują faktyczne koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innych niż recykling procesów odzysku oraz unieszkodliwiania zużytego sprzętu. Stanowią one część ceny netto i są skalkulowane w PLN/sztukę sprzętu. Realizacja obowiązku ustawowego przez PRO ALIA Sp. z o.o. nie powoduje zmiany cen produktów (KGO wliczony w cenę towaru).